Thursday, 27/01/2022 - 06:17|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KỲ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

 

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KỲ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số: 72/QĐ-THHK

Hồng Kỳ, ngày 21 tháng 6 năm 2021

      

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

năm 2021

 

  Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của trường Tiểu học được quy định tại Điều 3, Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGD&ĐT, ngày 04/9/2020 của Bộ GD&ĐT;

 

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-THHK ngày 21/6/2021 của trường Tiểu Hồng Kỳ về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và phương án chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021;

 

Xét đề nghị của bộ phận hành chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của trường Tiểu học Hồng Kỳ (có danh sách kèm theo).

 

Điều 2: Ban chỉ huy có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm trong đơn vị theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hồng Kỳ. Nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công.

 

Điều 3: Các bộ phận chuyên môn và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

  • Phòng GD&ĐT Yên Thế (b/c);
  • BCH p/chống TT và tìm kiếm cứu nạn nhà trường (t/h);

 

  • Toàn thể CBGVNV, PHHS (t/h);
  • Bản điện tử trên web site;
  • Lưu: VT.
 

 

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

      Nguyễn Đức Hải

 

 

DANH SÁCH

 

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Trường Tiểu học Hồng Kỳ

 

 (Kèm theo Quyết định số 72 /QĐ-THHK ngày 21/6/2021 của Hiệu trưởng trường TH Hồng Kỳ)

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

 

 

 

 

1

Nguyễn Đức Hải

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

 

 

 

2

Lê Hồng Vân

Phó hiệu trưởng

Phó trưởng ban TT

 

 

 

 

3

Hà Thị Bích Thảo

Chủ tịch công đoàn

Phó trưởng ban

 

 

 

 

4

Hoàng Minh Lượng

Tổng phụ trách đội

Thành viên

 

 

 

 

5

Đồng Thị Hảo

Bí thư chi đoàn

Thành viên

 

 

 

 

6

Ngô Thị Vân

Tổ trưởng tổ 1

Thành viên

 

 

 

 

7

Lê Thị Quỳnh

Tổ trưởng tổ 2 + 3

Thành viên

 

 

 

 

8

Trần Thị Thúy

Tổ trưởng tổ 4 + 5

Thành viên

 

 

 

 

9

Nguyễn Thế Quang

Phó chủ tịch công đoàn

Thành viên

 

 

 

 

10

Nguyễn Mạnh Hùng

Bảo vệ

Thành viên

11

Hoàng Minh Thể

Trưởng ban ĐDCMHS

Thành viên

 

 

 

 

12

Dương Đình Hoàng

Phó ban ĐDCMHS

Thành viên

 

 

 

 

13

Nguyễn Thị Hương

UV ban ĐDCMHS

Thành viên

 

(Danh sách này có 13 người)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết