Thursday, 27/01/2022 - 05:51|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KỲ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phương án chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021

 

PHÒNG GD&ĐT YÊNTHẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KỲ

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

Số: 71/KH-THHK

Hồng Kỳ, ngày 21 tháng 6 năm 2021

      

 

KẾ HOẠCH

 

Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phương án chống thiên tai,

tìm kiếm cứu nạn năm 2021

 

Căn cứ Kế hoạch số 573/KH-PGD&ĐT ngày 18/6/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Thế về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Giáo dục năm 2021 và phương án chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phục vụ các kỳ thi năm 2021. Trường tiểu học Hồng Kỳ xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phương án chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 như sau:

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

 1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần sẵn sàng, chủ động chuẩn bị, ứng phó, khắc phục với thiên tai của cán bộ công chức, viên chức trong mọi tình huống trước bối cảnh biến đổi khí hậu, dự báo bão lớn và thảm họa thiên tai hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là trong các kỳ thi năm 2021, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các hoạt động giáo dục, trước mắt là khi tham gia các kỳ thi năm 2021, góp phần xây dựng xã hội an toàn.

 

  1. Quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và nguyên tắc phòng ngừa, chủ động ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương khi có thiên tai xảy ra.

 

  1. Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao của đơn vị.

 

  1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện pháp phòng, tránh ứng phó thiên tai kịp thời đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong đơn vị.

 

  1. Công tác phòng, chống thiên tai phải được tiến hành chủ động và thường xuyên, đồng thời ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

 

2

 

II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

 

 1. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN ngành Giáo dục và đào tạo huyện.
 2. Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong đơn vị về nguy cơ và cách phòng chống thiên tai.
 3. Tăng cường hệ thống thông tin liên lạc, đầu tư trang thiết bị công nghệ cho thông tin liên lạc, thông tin chuyên dụng để chỉ huy sẵn sàng huy động, sử dụng trong điều kiện hệ thống thông tin công cộng bị ách tắc, hệ thống điện bị cắt do bão, đảm bảo liên lạc thông suốt khi thiên tai xảy ra.
 4. Tổ chức huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị hiện có, tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị thực hiện kế hoạch PCTT-TKCN tại đơn vị.
 5. Nhà trường lập kế hoạch đầu tư mua sắm các phương tiện, trang thiết bị thông dụng và chuyên dùng PCTT-TKCN để thực hiện nhiệm vụ khi có thiên tai xảy ra; có phương án chuẩn bị vật liệu, máy móc, dụng cụ lao động...của đơn vị khi sự cố xảy ra.
 6. Phối hợp với các ban ngành liên quan, chính quyền địa phương tổ chức huy động lực lượng, trang thiết bị ứng cứu kịp thời khi xảy ra bão lũ hoặc các trường hợp thiên tai bất thường.
 7. Tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai để theo dõi, tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn xảy ra trong phạm vi đơn vị mình quản lý.

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ CỤ THỂ

 

 1. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN của đơn vị

 

- Tham mưu Ban chỉ huy PCTT-TKCN của xã chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai trong các nhà trường trên địa bàn xã.

 

- Xây dựng Kế hoạch PCTT-TKCN của đơn vị trên địa bàn xã. Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra về công tác xây dựng kế hoạch PCTT-TKCN của đơn vị, nhằm chủ động phòng, tránh khi có thiên tai xảy ra, hạn chế thấp nhất mức thiệt hại.

 

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về công tác PCTT-TKCN. Chỉ đạo tăng cường phổ biến pháp luật và phòng, chống thiên tai, lồng ghép các chương trình, nội dung giáo dục tại đơn vị.

 

Khi có bão, lũ hoặc hiện tượng thời tiết bất thường xuất hiện và có khả

 

3

 

năng ảnh hưởng, Ban chỉ huy PCTT-TKCN của đơn vị nhận thông tin chỉ đạo của Ban chỉ huy PCTT-TKCN ngành Giáo dục - đào tạo huyện; của UBND xã Hồng Kỳ và thông tin cập nhật trên báo, đài để thông báo đến toàn thể CBGVNV, HS và PHHS chủ động các giải pháp ứng phó.

 

 • Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác PCTT-TKCN và thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ban chỉ huy PCTT-TKCN của ngành Giáo dục - đào tạo huyện và UBND xã Hồng Kỳ.

 

2. Các phương án chuẩn bị

 

2.1. Trước khi thiên tai xảy ra

 

 • Quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của ngành, của huyện về PCTT-TKCN. Thành lập, củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN đơn vị do Hiệu trưởng làm Trưởng ban.

 

 • Xây dựng kế hoạch triển khai các phương án PCTT-TKCN, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương, trong đó phải tính đến những yếu tố bất thường do tình hình thời tiết có những diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt trong thời gian diễn ra các kỳ thi năm 2021.

 

 • Tổ chức tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên và học sinh, hướng dẫn các bậc cha mẹ học sinh các kỹ năng phòng chống, bảo vệ ứng phó với những tình huống bất thường của thiên tai (nắng nóng, lụt bão, úng ngập, lở đất...). Đưa kỹ năng bơi lội, cứu đuối nước vào chương trình học tập ngoại khóa cho giáo viên, học sinh. Tổ chức các hoạt động, các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng phòng, chống thiên tai và hướng dẫn xử lý tình huống khi có thiên tai xảy ra, cách phòng chống các loại dịch bệnh sau khi thiên tai xảy ra.

 

 • Rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất nhà trường, lớp học, phòng chức năng, kho đồ dùng dạy học, thư viện, hệ thống điện, cây xanh, tường rào... Những loại thiết bị, máy móc nặng, cồng kềnh, khó đưa lên cao một cách kịp thời thì phải được kê cao an toàn từ trước. Bàn ghế, tủ làm bằng gỗ thấm nước và các máy móc, các thiết bị có chất liệu không chịu được ẩm ướt không được để những nơi có nguy cơ ngâm và ngập trong nước. Không để tình trạng tài sản bị hư hỏng do lũ, lụt...

 

 • Kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh trong và xung quanh trường; tổ chức cắt tỉa cây, cành hoặc gia cố, chống đỡ để giảm nguy cơ gãy đổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; phát hiện các nguy cơ gây tai nạn, thương tích khi bão lũ đến để khắc phục kịp thời (chú ý

 

4

 

những công trình, phòng học, nhà cấp 4, tường rào nơi học sinh thường qua lại...); tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục tại vị trí không đảm bảo an toàn; có phương án gia cố chắc chắn đề phòng dông lốc hoặc di dời phương tiện, thiết bị đến nơi an toàn khi cần thiết.

 

 • Tổ chức diễn tập các phương án PCTT-TKCN tại đơn vị: huấn luyện sử dụng thành thạo các phương tiện, trang thiết bị; diễn tập ứng phó, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả theo các tình huống giả định; diễn tập các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng tình hình đế phá hoại, chiếm đoạt tài sản khi xảy ra mưa bão, lũ lụt.

 

 • Rà soát, kiểm tra đánh giá, bổ sung các phương tiện phục vụ công tác PCTT-TKCN; lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc, trang thiết bị y tế và các vận dụng cần thiết cho sinh hoạt khi sử dụng trường học làm nơi sơ tán dân cư và học sinh.

 

 • Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi, tổ chức thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão xảy ra trên địa bàn. Đặc biệt là tổ chức lực lượng xung kích, trực chiến để sẵn sàng khi xảy ra các tình huống xấu như sập nhà, sập công trình, cháy, nổ.

 

 • Chủ động giúp đỡ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, cán bộ tham gia các kỳ thi năm 2021 đảm bảo an toàn khi thiên tai xảy ra, đặc biệt là một số khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai để học sinh, phụ huynh học sinh và người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan.

 

 • Trong trường hợp trường học được chọn làm nơi tập kết, sơ tán nhân dân, cần xây dựng sơ đồ, có chỉ dẫn, đánh dấu lối thoát hiểm và các điểm an toàn có thể cư trú, sơ tán người và tài sản. Rà soát, kiểm tra, đánh giá, bổ sung các phương tiện phục vụ công tác PCTT-TKCN; công tác hậu cần phải được chuẩn bị chu đáo (yêu cầu các đơn vị khi xảy ra bão, lũ lụt, chuẩn bị đầy đủ về lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế và các vận dụng cần thiết, cơ số thuốc...tối thiểu dùng đủ trong 10 ngày). Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, báo cáo tình hình tạỉ chỗ cho các cấp có thẩm quyền để hỗ trợ, phối hợp sơ tán, quản lý dân cư và học sinh. Bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, chăm lo đời sống cho người dân tại nơi tạm cư và bảo vệ công trình, tài sản, nhà ở của dân tại những nơi đã di dời.

 

5

 

2.2. Trong thời gian diễn ra thiên tai

 

2.2.1. Đối  với tình hình thiên tai xảy ra đột ngột

 

 • Tổ chức báo động, sơ tán GV, HS theo phương án đã đề ra.

 

 • Liên lạc, báo cáo cho các cấp có thẩm quyền tình hình tại đơn vị, liên lạc với gia đình HS để có hình thức quản lý HS hợp lý; phân công trách nhiệm quản lý GV, HS tại nơi sơ tán.

 

 • Phối hợp với Ban chỉ huy PCTT-TKCN tại địa phương tổ chức cứu trợ tại chỗ và tìm kiếm cứu nạn khi có trường hợp GV, HS mất tích, tai nạn, đuối nước...

 

 • Tổ chức di dời, sắp xếp lại tài sản, các trang thiết bị, đồ dùng học tập đến nơi an toàn.

 

 • Theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến của thời tiết để có các gỉải pháp hợp lý tiếp theo.

 

 • Tổ chức lực lượng xung kích, trực chiến để sẵn sàng khi xảy ra các tình huống xấu như sập nhà, sập công trình, cháy, nổ.

 

2.2.2. Đối với tình hình thiên tai đã được dự báo trước

 

 • Thông báo với gia đình HS, GV về tình hình thiên tai và lịch nghỉ học.

 

 • Thực hiện kế hoạch trực 24/24 giờ tại đơn vị; theo dõi, cập nhật tình hình, diễn biến của thời tiết; thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

 

 • Liên hệ chặt chẽ với Ban chỉ huy PCTT-TKCN tại địa phương, với các cấp có thẩm quyền để phối hợp xử lý, đối phó với tình hình thiên tai.

 

2.3. Sau khi thiên tai kết thúc

 

 • Tổ chức rà soát, đánh giá, báo cáo thiệt hại do thiên tai gây ra. Báo cáo cụ thể về số lượng, mức độ thiệt hại về cơ quan cấp trên để có hướng xử lý; trong trường hợp khẩn cấp, cần báo cáo nhanh bằng mọi cách cho cơ quan cấp trên để được hướng dẫn xử lý.

 

 • Tổ chức tu sửa, dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, bảo đảm các điều kiện để tổ chức các hoạt động của trường học. Đặc biệt chú ý bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, lưu ý kiểm tra nguồn nước uống cho học sinh và cán bộ, giáo viên; phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn phun thuốc, tẩy trùng phòng chống các loại dịch bệnh.

 

 • Xây dựng kế hoạch, thông báo lịch học và làm việc cho cán bộ, giáo viên và học sinh của đơn vị (trong trường hợp phải nghỉ học).

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN; Kế hoạch PCTT-TKCN năm 2021;

 1. Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc mục III.2 của Kế hoạch này đến toàn thể CBGVNV, HS, PHHS của đơn vị.

 

 1. Khi có thiên tai xảy ra và có khả năng ảnh hưởng, Hiệu trưởng là đầu mối tiếp nhận thông tin chỉ đạo của UBND xã, huyện, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN của ngành GD&ĐT huyện và thông tin cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng để chỉ đạo các trường có phương án ứng phó và đảm bảo an toàn cho người và cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị, đồng thời tổng hợp, báo cáo tình hình phòng, chống thiên tai của ngành với cấp trên.

 

 1. Báo cáo Phòng GD&ĐT kế hoạch (phương án) phòng chống lụt, bão của đơn vị mình, đồng thời thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương về công tác PCTT-TKCN trong trường học.

 

 1. Chủ động báo cáo lãnh đạo Phòng xin ý kiến cho học sinh nghỉ học trong trường hợp bị bão, lũ, lụt hoặc thiên tai khác, giao thông đi lại khó khăn không đảm bảo an toàn cho học sinh; đồng thời báo cáo chính quyền địa phương. Chủ động tổ chức dạy bù chương trình đảm bảo kịp thời, đúng chương trình, kế hoạch năm học.

 

6. Chế độ báo cáo

 

 • Báo cáo, xây dựng Kế hoạch, phương án PCTT-TKCN, bố trí trang thiết bị và phương tiện phục vụ công tác PCTT-TKCN, Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ huy PCTT-TKCN năm 2021 gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 24/6/2021 qua địa chỉ email: pgdyenthe.sobacgiang@moet.edu.vn và địa chỉ email theo từng cấp học quản lý.

 

 • Báo cáo khi có lũ lụt, bão, thảm họa xảy ra các đơn vị báo cáo ngay những thông tin ban đầu về Phòng GD&ĐT về tình hình, hướng xử lý, kết quả xử lý, xin ý kiến chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ khi cần thiết qua số điện thoại: 02043.876.217; 0335.413.389; Email: pgdyenthe.sobacgiang@moet.edu.vn , đồng thời báo cáo về Ban chỉ huy PCTT-TKCN của xã Hồng kỳ. Báo cáo tình hình hằng ngày vào lúc 15h00 về cơ quan Thường trực của Ban chỉ huy PCTT-TKCN ngành Giáo dục. Nội dung báo cáo tình hình thiệt hại về người và vật chất, khả năng sử dụng lực lượng, đề nghị hỗ trợ và các kiến nghị, đề xuất.

 

 • Báo cáo sau khi kết thúc hết thiên tai; báo cáo bằng văn bản về Phòng GD&ĐT và Ban chỉ huy PCTT-TKCN của ngành.

 

             Trên đây là Kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phương án chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021, yêu cầu Ban chỉ huy PCTT-TKCN nhà trường cùng các thành viên có liên quan thực hiện nghiêm túc./.

 

7

 

 

 

Nơi nhận:

 • Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Thế (b/c);
 • UBND xã Hồng kỳ (b/c);
 • Ban Chỉ huy PCTT-TKCN nhà trường (t/h);
 • Toàn thể CBGVNV, PHHS (t/h);
 • Bản điện tử trên web site;
 • Lưu: VT.

 

 

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Đức Hải


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết