Thursday, 27/01/2022 - 07:29|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KỲ
 • Lê Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 2+3
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn
 • Trần Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 4+5
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 4+5
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn
 • Ngô Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ 1
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn
 • Thạch Thị Ánh Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 1
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn
 • Trần Thị Phương Thắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ 2+3
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn