Thursday, 27/01/2022 - 05:55|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KỲ
 • Nguyễn Thị Hân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi Đoàn
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn
 • Nguyễn Văn Định
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên chi Đoàn
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi Đoàn
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn