Thứ năm, 27/01/2022 - 06:19|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KỲ
 • Hoàng Minh Thể
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban đại diện PHHS nhà trường
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn
 • Dương Đình Hoàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng ban PHHS
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn
 • Phạm Thành Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng ban PHHS
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn
 • Nông Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên hội PHHS
  • Điện thoại:
   02043 876 955
  • Email:
   c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn