GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KỲ

   Địa chỉ:  Hồng Kỳ - Yên Thế - Bắc Giang

Email :  c1hongkyyt.bacgiang@moet.edu.vn

Điện thoại : 02043 876 955

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.
2. Đội ngũ giáo viên: 
- Nhà trường có tổng số CBGVNV là 26 đ/c, trong đó: CBQL là 2 đ/c; Nhân viên là 2 đ/c; Giáo viên là 22 đ/c (GV văn hóa: 16 đ/c; GV dạy chuyên là 6 đ/c). Về trình độ đào tao: CBGV có trình độ đại học là 12 đ/c. Trình độ cao đẳng là 12 đ/c. Trình độ trung cấp là 2 đ/c.
(hiện tại nhà trường đang có 4 đồng chí đang học nâng cao trình độ đại học).
- Chi bộ nhà trường có 16/26 đ/c = 62 %. Cán bộ giáo viên là người dân tộc là 3 đ/c. Độ tuổi trung bình của đội ngũ là 40,5 tuổi. Các đ/c CBGV có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, đoàn kết và có quyết tâm cao.
3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục có chất lượng ở trong tốp 6 trường dẫn đầu huyện.
- Giáo dục và rèn luyện học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản. Đồng thời phát triển các năng lực cá nhân, tính năng động, chủ động, sáng tạo, có ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Bộ GD-ĐT, tích cực học tập, rèn luyện và tham gia các cuộc giao lưu văn hóa, văn nghệ, các hoạt động đội và các nội dung thi của Hội khỏe Phù đổng cấp huyện, cấp tỉnh. Đảm bảo đạt nhiều giải và tích cực đóng góp cho phong trào thi đua chung của ngành giáo dục huyện, tỉnh.
4. Phương châm giáo dục: 
- Đoàn kết - Trách nhiệm;
- Trung thực - Sáng tạo;
- Kỷ luật - Hợp tác - Chia sẻ;
- Công bằng - Khách quan;
- Tập trung vào kết quả và con người.
- Chú trọng phát triển giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Giao lưu và hội nhập quốc tế thông qua môn học ngoại ngữ với bốn kĩ năng cơ bản nghe, nói, đọc, viết giúp học sinh giao lưu và hội nhập tốt với bạn bè quốc tế, 

- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các tổ tư vấn tâm lý học sinh nhằm giáo dục, giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.
5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp dạy - học lấy học sinh làm trung tâm với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị dạy – học hiện đại. Tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, định hướng phát triển năng lực học sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy và đào tạo; Bố trí, sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học chính khóa, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá, chuyên đề 

- Khai thác, sử dụng có hiệu quả đồ dùng, phương tiện cùng các trang thiết bị dạy học hiện có
- Tổ chức tốt các Câu lạc bộ năng khiếu: Tiếng Anh, Tin hoc, Mỹ thuật, văn nghệ, Cờ vua, Bóng bàn, Bơi, Đá cầu, Bóng đá, cầu lông...
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Tổ chức tốt các ngày lễ lớn, các dịp kỷ niệm trong năm học cùng việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, các hoạt động đội, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa...


Hiệu trưởng trường Tiểu Học Hồng Kỳ
huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang